Nieuwe generatie zonnepanelen

Metal Wrap Through

Zonnecellen maken met behulp van zonlicht duurzame energie. Met nieuwe generatie technieken komen verbeteringen die meer elektriciteit opleveren. Herkenbaar is dat het vermogen (wattpeak) en de doeltreffendheid (efficiency) van een paneel toenemen.

De volgende stap voor grootschalige productie van zonnepanelen zijn technologieën waarbij de stroom wordt geoogst via contacten aan de achterkant van de cel, die verbonden zijn met een geleidende onderlaag. Dergelijke zonnecellen worden ook wel backside-contacted-solar-cells genoemd, kortweg ‘back contact’. De meest belovende back-contact techniek is ‘Metal Wrap Through’, oftewel MWT.

Drie belangrijke voordelen:

Z

Omdat ribbons niet meer nodig zijn is een belangrijke stressfactor op zonnecellen verdwenen waardoor microcracks in cellen voorkomen worden. Voorts maakt MWT circa 1% oppervlakte beschikbaar voor de zon. Drie ribbons minder scheelt dus al gauw drie procent productie van duurzame energie.

Z

2 x 36 contactpunten per cel (in plaats van 3 busbars) is een flinke verbetering van de bedrijfszekerheid van het paneel en draagt met een lagere seriële weerstand bij aan een lagere NOCT.

Z

MWT cellen hebben een aantrekkelijker design

Producten en downloads

Voor de Europese markt zijn modellen beschikbaar met 60 cellen per paneel.
Zowel mono-kristallijn als multi-kristallijne kwaliteiten en in verschillende vermogensklassen.

No Ribbons

No cross-connectors

No Busbars

Improved yield

Improved product lifecycle

Improved design

SUNPORT POWER EUROPE

Sunport Power produceert op grote schaal MWT-panelen. De zonnecellen met MWT-technologie worden in eigen beheer en naar hoge maatstaven geproduceerd. Sunport Power Europe distribueert deze nieuwe generatie zonnepanelen.

In 2017 is een hypermoderne productiefaciliteit geopend met een capaciteit van 1 GigaWatt. De ingebruikname van de uitbreiding naar 2 GigaWatt staat gepland voor begin 2018. Hiermee plaatst Sunport zich met de productie van zonnepanelen in te top van de wereld.

Sunport Power overtrof al haar collega’s en TIER 1 producenten en werd uitgeroepen tot Innovation Leader of the PV Industry.

Meer dan 400 mensen werken dagelijks onder goede omstandigheden aan het produceren van duurzaam en degelijk gekwalificeerde zonnepanelen.

Een kernteam van hoog opgeleide en ervaren ontwikkelaars met een lang track record, werken dagelijks aan het verbeteren van cell-performance en betrouwbare eindproducten.

Sunport Power - Nieuwe generatie zonnepanelen - Metal Wrap Through

INTRODUCTIE SUNPORT POWER

CONTACT SUNPORT POWER EUROPE